Nhân viên Công ty cổ phần Phú trường quốc tế Richfield gửi những lời khen có cánh cho đội ngủ nhân viên Lữ Hành Vietluxtour đặc biệt là sales Minh Nhật đã hỗ trợ tư vấn đoàn rất nhiệt tình. Sau đây là những dòng cảm ơn của nhân viên công ty: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

"Dear Minh Nhật,
    Chương trình lần này được tổ chức thành công cũng phải cảm ơn em và các bạn bên Vietluxtour. Quản lý và ACE nhân viên rất hài lòng với chất lượng và dịch vụ mà Vietluxtour đã mang đến. 
Thay mặt BTC, chị gửi lời cảm ơn đến em vì đã rất nhiệt tình và chăm lo cho đoàn chu đáo trong suốt hành trình vừa qua.
Hy vọng, các chương trình sau Công ty Phú Trường Quốc Tế và Vietluxtour có thể cùng đồng hành, hợp tác để có thêm nhiều chuyến đi bổ ích, kết nối và vui vẻ cho nhân viên công ty.
Ms Ngọc Trinh-Chủ tịch Công đoàn."

Một số hình ảnh vui chơi trong suốt chuyến đi Đà Nẵng 28-30/04/2024, từ Công ty cổ phần Phú trường quốc tế Richfield:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ RICHFIELD Đà Nẵng 28 30/04/2024