Ban quản lý Công nghiệp Brother Sài Gòn đã gửi thư cảm ơn đến Lữ Hành Vietluxtour sau chuyến đi Phước Hải 08/12 vừa qua.

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải

"Gửi Minh Thơ,
Thật là trùng hợp, sau buổi sáng họp hôm nay, Tổng Giám đốc công ty chúng tôi cũng cảm ơn rất nhiều về đối tác trong việc tổ chức một kỳ du lịch vui cho công ty Brother 2 ngày qua.
Chúng tôi cảm ơn một lần nữa riêng các thành viên trong Ban Tổ chức.
Chúng ta đã hợp lực giải quyết và hoàn thành một kỳ du lịch với khối lượng công việc rất lớn. Hôm nay, quả thật tôi cũng có thể thở phào nhẹ cả người. Rất mong chúng ta có thể tiếp tục thực hiện những dự án khác trong thời gian tới.
Cảm ơn các bạn
Thanh Sơn"

Một số hình ảnh vui chơi trong suốt chuyến đi Phước Hải 08-09/12/2023, từ công ty Công nghiệp Brother Sài Gòn:

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải

Công nghiệp Brother Sài Gòn, Phước Hải