Tour Cắm trại trên hồ băng sâu nhất thế giới (9 ngày)

Hành trình: Nga
Giới thiệu

Chương trình tour đặc sắc của Vietluxtour
Cắm trại trên hồ băng sâu nhất thế giới – Hồ Baikal, Siberia, Nga

Hành trình khám phá hồ baikal 9 ngày 8 đêm
* Tour chỉ có thể thực hiện vào tháng 2 – 3 hàng năm

Gửi yêu cầu đặt tour
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.
Lịch trình
Ngày 1
Tp.Hồ Chí Minh - Irkutsk
Ngày 2
Khám phá Irkutsk
Ngày 3
Hành trình trên băng
Ngày 4
Hồ Baikal,Olkhon
Ngày 5
Cắm trại trên băng
Ngày 6
Hành trình Ust Barguzin
Ngày 7
Ust Barguzin - Irkutsk
Ngày 8
Irkutsk – tp. Hồ Chí Minh
Khách sạn
Dịch vụ