Tin Covid-19

Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 05/05/2020Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 05/05/2020 05/05/2020 lúc 10h 10'

(Cập nhật đến 9g ngày 5/5/2020)

Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 28/4/2020Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 28/4/2020 28/04/2020 lúc 14h 21'

(Cập nhật đến 8g ngày 28/4/2020)

Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 24/4/2020Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 24/4/2020 24/04/2020 lúc 13h 58'

(Cập nhật đến 12g ngày 24/4/2020)

Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 21/4/2020Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 21/4/2020 21/04/2020 lúc 10h 2'

(Cập nhật đến 9g ngày 21/4/2020)

Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 17/4/2020Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 17/4/2020 17/04/2020 lúc 14h 24'

(Cập nhật đến 12g ngày 17/4/2020)

Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 14/4/2020Tổng hợp thông tin về tình hình dịch covid-19 ngày 14/4/2020 14/04/2020 lúc 14h 6'

(Cập nhật đến 9g ngày 14/4/2020)