CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG
Quý Khách Hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website www.vietluxtour.com như:

 • Họ và Tên,
 • Địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng).
 • Địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân)
 • Số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng).

Các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn Số lượng khách (Trẻ em, trẻ nhỏ, em bé). Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc thanh toán tour online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận thành công và không thành công đến Khách hàng).
 
1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.
Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Quý Khách Hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Website www.vietluxtour.com sử dụng thông tin của Quý Khách Hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Quý Khách Hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý Khách Hàng và công ty lữ hành Vietluxtour;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Quý Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Quý Khách Hàng;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Quý Khách Hàng;

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Quý Khách Hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

 • Công ty Cổ Phần Lữ Hành Vietluxtour
 • Địa chỉ: 231 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 1900 0055
 • Email: info@vietluxtour.com

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG
Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng trên Website www.vietluxtour.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website www.vietluxtour.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Quý Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý Khách Hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng khi không có sự đồng ý của Quý Khách Hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.