Dưới đây là một số hình ảnh của Công ty Gigamed  đã có chuyến hành trình du lịch nước ngoài đến Maldives 28/5-01/6:

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6

Trải nghiệm du lịch cao cấp tại Maldives 28/5-01/6