Tuy nhiên có một vài điều bạn cần tránh khi đến đây để làm chuyến đi trở nên thú vị, ý nghĩa hơn.

Santorini và những điều bạn nên tránh khi đến đây 1

Santorini và những điều bạn nên tránh khi đến đây 2

Santorini và những điều bạn nên tránh khi đến đây 3

Santorini và những điều bạn nên tránh khi đến đây 4

Santorini và những điều bạn nên tránh khi đến đây 5

Santorini và những điều bạn nên tránh khi đến đây 6

Santorini và những điều bạn nên tránh khi đến đây 7