Thác nước hòa trộn với sắc màu rực rỡ của lá tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt và độc đáo.

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

Ngắm 11 thác nước đẹp nhất nước mỹ khi vào thu

 

(Nguồn: Matadornetwork)