Dưới đây là một số hình ảnh đoàn hội thảo khoa học do công ty eisai tổ chức tại đà nẵng 23-24/3:

HỘI THẢO KHOA HỌC DO CÔNG TY EISAI TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG 23-24/3

HỘI THẢO KHOA HỌC DO CÔNG TY EISAI TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG 23-24/3

HỘI THẢO KHOA HỌC DO CÔNG TY EISAI TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG 23-24/3

HỘI THẢO KHOA HỌC DO CÔNG TY EISAI TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG 23-24/3

HỘI THẢO KHOA HỌC DO CÔNG TY EISAI TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG 23-24/3

HỘI THẢO KHOA HỌC DO CÔNG TY EISAI TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG 23-24/3

Công ty Lữ Hành Vietluxtour