Dưới đây là một số hình ảnh của Công ty Besins đã có chuyến hành trình du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc 17-21/5:

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5

Công ty Besins có chuyến đi đầy niềm vui đến Hàn Quốc 17-21/5