Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn bác sĩ BV Bạch Mai Hà Nội trong chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM ngày 10-11/4 cùng Novartis:

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM

Chuyến viếng thăm và học tập tại BV Đại học Y dược TP.HCM và BV Da Liễu TP.HCM