Dưới đây là một số hình ảnh Chuyến đi tham quan Thái Lan 20-23/6 của đoàn Hanwha Lifex:

Chuyến đi tham quan tour Thái 21/6-24/6 của đoàn Hanwha Life

Chuyến đi tham quan tour Thái 21/6-24/6 của đoàn Hanwha Life

Chuyến đi tham quan tour Thái 21/6-24/6 của đoàn Hanwha Life

Chuyến đi tham quan tour Thái 21/6-24/6 của đoàn Hanwha Life

Chuyến đi tham quan tour Thái 21/6-24/6 của đoàn Hanwha Life

Chuyến đi tham quan tour Thái 21/6-24/6 của đoàn Hanwha Life