Một số hình ảnh trong tour miền tây của các sinh viên Bỉ từ trường ĐH Quốc tế:

Các bạn sinh viên Bỉ, trường ĐH Quốc tế vivu miền tây

Các bạn sinh viên Bỉ, trường ĐH Quốc tế vivu miền tây

Các bạn sinh viên Bỉ, trường ĐH Quốc tế vivu miền tây

Các bạn sinh viên Bỉ, trường ĐH Quốc tế vivu miền tây