Cùng nhìn ngắm hình ảnh đoàn du khách của Lữ hành Vietluxtour ghé thăm "đất nước củ sâm" trong những ngày đẹp nhất năm.

Cùng nhìn ngắm hình ảnh đoàn du khách của Lữ hành Vietluxtour ghé thăm đất nước củ sâm trong những ngày đẹp nhất năm

Cùng nhìn ngắm hình ảnh đoàn du khách của Lữ hành Vietluxtour ghé thăm đất nước củ sâm trong những ngày đẹp nhất năm

Cùng nhìn ngắm hình ảnh đoàn du khách của Lữ hành Vietluxtour ghé thăm đất nước củ sâm trong những ngày đẹp nhất năm

Cùng nhìn ngắm hình ảnh đoàn du khách của Lữ hành Vietluxtour ghé thăm đất nước củ sâm trong những ngày đẹp nhất năm

Cùng nhìn ngắm hình ảnh đoàn du khách của Lữ hành Vietluxtour ghé thăm đất nước củ sâm trong những ngày đẹp nhất năm

Cùng nhìn ngắm hình ảnh đoàn du khách của Lữ hành Vietluxtour ghé thăm đất nước củ sâm trong những ngày đẹp nhất năm

Cùng nhìn ngắm hình ảnh đoàn du khách của Lữ hành Vietluxtour ghé thăm đất nước củ sâm trong những ngày đẹp nhất năm

 

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETLUXTOUR
129 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Tel: (028) 39 14 14 14 - Fax: (028) 39 14 13 63
Website: www.vietluxtour.com