Tour du lịch cao cấp - Vietluxtour
Tour du lịch cao cấp
Lữ Hành Vietluxtour

BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

spin
KÝ ỨC BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN
KÝ ỨC BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN
KÝ ỨC BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN

Sài Gòn – TP.HCM – mảnh đất có nhiều di sản, di tích lịch sử độc đáo, hình thành và phát triển không chỉ của Thành phố mà còn gắn với lịch sử hào hùng của Việt Nam. Đặc biệt trong công cuộc kháng chiến cứu nước có một lực lượng đã dũng cảm, mưu trí và vô cùng gan dạ, nghĩ ra nhiều phương thức liên lạc – hoạt động, cách đánh bất ngờ, khiến địch không kịp trở tay - đó chính là lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Chương trình tour BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN sẽ đưa du khách trở về với một thời kỳ lịch sử đặc biệt của dân tộc, của mảnh đất Sài Gòn – TP.HCM thông qua việc tìm hiểu những di tích lịch sử – những căn cứ của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cùng những câu chuyện hào hùng.

Tour liên quan