Danh hiệu Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam được ghi nhận cho những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ người lao động, kết quả kinh doanh ổn định và bền vững. Danh hiệu được xét trên các tiêu chí như quy mô nhân sự, cơ cấu lực lượng lao động, uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng; các tiêu chí về thu nhập bình quân của người lao động, chính sách nhân sự, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp; các tiêu chí liên quan đến doanh thu, tốc độ tăng trưởng, thị phần. Chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín nhà tuyển dụng.

VIETLUXTOUR ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 10 NƠI LÀM VIỆC NGÀNH DU LỊCH TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2023

Sự góp mặt của Vietluxtour trong danh sách này là minh chứng rõ ràng cho cam kết và nỗ lực của công ty trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và bền vững. Điều này không chỉ tạo điều kiện tốt nhất cho nhân sự mà còn góp phần vào sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. 

Danh hiệu “Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023” sẽ là nguồn động lực lớn để Vietluxtour tiếp tục phát triển không chỉ ở chất lượng dịch vụ mà cả chất lượng đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên trong những năm tiếp theo; đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những đơn vị lữ hành hàng đầu trong ngành Du lịch – Khách sạn tại Việt Nam.

Lữ hành Vietluxtour