Chính sách bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

- Quyền riêng tư của khách hàng là vô cùng quan trọng với Khách hàng và Vietluxtour, vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin cá nhân của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

- Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

- Quý khách có thể ghé thăm trang web Vietluxtour.com mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi truy cập trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi quý khách đặt tour hoặc có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của mình.

- Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi email tới info@vietluxtour.com, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và lắng nghe những yêu cầu của quý khách.

Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo Quy định của Pháp luật về Bảo mật thông tin cá nhân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vietluxtour.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ tại Vietluxtour của chúng tôi cho việc phục vụ khách hàng.

Khi quý khách đặt tour online trên website Vietluxtour.com, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

- Họ và tên
- Địa chỉ nhà riêng hoặc công ty của Quý Khách
- Email
- Số điện thoại di động
- Số CMND
- Số Passport

 Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Giao hàng quý khách đã mua tại Website
- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Quý khách phải cung cấp cho chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi hoặc trang web những thông tin chính xác và phải luôn cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi biết nếu có thay đổi.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vietluxtour.com đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

- Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.

- Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

- Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức tour du lịch mà quý khách đã mua tại Vietluxtour.com. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Vietluxtour có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Vietluxtour.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Thay đổi của Chính sách Bảo mật

Vietluxtour.com có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.